توجه! توجه! سامانه خرید شارژ همراه جوک جوک با نام مکث افتتاح شد.از این به بعد کاربران عزیز جوک جوک می توانند با خرید از این فروشگاه علاوه بر تخفیف ویژه در قرعه کشی فروشگاه نیز شرکت کنند

ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ !!
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﯾﻪ ﺳﯽ ﺩﯼ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﺍﺯ ﺣﺒﯿﺐ ﻭ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺗﺎ ﺁﺭﺵ ﻭ ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ … !!
ﺣﺒﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ .. ﺳﺮﻋﺖ ۷۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ !!!
ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﺁﺭﺵ ... ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ … ﺳﺮﻋﺖ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ!!!
ﻟﯿﻨﮑﯿﻦ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺑُﮑﺲ ﻭ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ !!!ﺳﺮﻋﺖ ۱۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ... ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ نگه ﺩﺍﺷﺖ !! ﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ !. ﺑﻬﺶ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟ ﮔﻔﺖ : ﺻﺪﺍ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ !! ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ !..
ﻣﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ !!
ﺍﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ !!
ﺍﻻﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻪ !! ﺳﺮﻋﺖ ۲۴۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ … ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻧﻪ !!! ﻫﻠﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ !!
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺷﺒﮑﻪ ۳ ﺩﺍﺭﻥ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﺸﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !! ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ !!
ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ شهرام شب پره ﻧﺒﺎﺷﻪ!??

 

یارو انگل داشته میره دکتر
دکتر میگه یه خربزه شیرین بردار سرشو ببر بشین روش. رییس کرم ها میاد مزه میکنه و چون شیرینه بقیه رو هم صدا میکنه و همه کرمها از بدنت خارج میشن. یارو اینکارو میکنه رییس کرم ها میاد بیرون مزه مزه میکنه میگه: بچه ها خیلی شیرینه بیاریدش تو
خدابیامرزدش

یه خانومه با پسر ۵-۴ ساله ش صندلی جلو تاکسی نشسته بودن.
یهو پسره رو کرد به مامانش گفت: مــامــان!
یادته اونروز خونه ی دایی اینا گوزیــدی؟!
مامان بیچاره گفت: مرســـی آقا!
ما همین جا پیاده میشیم!
راننده بدبخت هنوز کامل وانستاده بود که زنه درِ ماشینو با عجله باز کرد و یه موتوری هم اومد زد درِ ماشینو سرویس کرد!
راننده پیاده شد دودستی زد تو سرش گفت:
خانوم! گوزیدی که گوزیدی!
منم میگــوزم!
این آقام میگــوزه!
این ملت همه میگوزن!
گوزیدن که عیب نیست، ریـدن تو درِه ماشین مردم عیبه..

ﭘﺴﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﯾﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺩﯾﻮﺙ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺗﺎﻗﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻎ ﺑﻐﻮ
ﻣﯿﮕﻪ ﺟﻎ ﺟﻎ ﺟﻐﻮ
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﮔﻠﻨﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ

امروز تصمیم گرفتم بچه ى خوبى بشم
١٢٠ تا شماره ى خواهرى که تو گوشیم بود پاک کردم که دیگه باهاشون در ارتباط نباشم!!
اون ١۵ نفریم که تو دفترچم یاداشت کرده بودم پاره کردم ک بهشون زنگ نزنم!!
الان با این ٢٠ تا شماره ایى که تو ذهنمه چه غلطى کنم؟